Gökçeada Hayvancılık

Gökçeada da hayvancılık ülkemizde yapılan hayvancılıktan farklılıklar göstermektedir. Adaya özgün bir ırk olan Gökçeada koyunu ve keçisi serbest koşullarda yetişmektedir. Genelde küçük yapılı olmasına rağmen hayvanlardaki süt ve döl verimi yapılarına oranla iyi düzeydedir. 

Meralarda beslenen hayvanların et kaliteleri oldukça yüksektir. Genelde yılda bir defa yakalanan koyunlar kırkma, kuzuların belirlenmesi, damızlık seçimi ve işaretleme işlemlerinden sonra serbest bırakılmaktadırlar. Bu işleme adada Madra Yapmak denilmektedir. Bu tarz yapılan hayvancılığa Yabani koşullarda yetiştiricilik olarak da tanımlamak mümkündür. 

Adada bulunan küçükbaş hayvanların yetiştirilme tarzından dolayı, organik et üretimi yapılmasına çok uygundur. Küçük düzenlemeler, meraların ıslahı ve Pazar oluşturma gibi sorunların aşılması ile ada organik et üretiminde de ciddi kaynaklar elde edebilecek potansiyele sahiptir. 

Günlük süt tüketiminin büyük çoğunluğu ise büyükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır. Büyükbaş hayvancılığın çok fazla geliştiğini söyleyemeyiz. Genelde Karadeniz kökenli kişilerin beslediği büyükbaş hayvanları adadaki süt ihtiyacı için önemli kaynak teşkil etmektedir. 

Sütlerin değerlendirilmesi ve süt ürünleri haline getirilebilecek birçok mandıra bulunmaktadır. 

Zengin bitki örtüsü ve mükemmel koşullara sahip olan adada arıcılık göz ardı edilemeyecek bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Genelde sertifika veren kuruluşların denetiminde yapılan arıcılık adanın iç kesimlerinde daha yoğun olarak yapılmaktadır. 

Önceleri sadece adaya gelen misafirlere ikram edilirken verilen teşvikler, destekler ve arıcılık ile ilgili verilen eğitimler sonucu üretilen bal miktarının da artması ile birlikte artık adanın organik lezzetleri ada dışında da pazarlanmaya başlamıştır. 

Adada hiçbir kimyasal atık üreten sanayi kuruluşu olmaması, kaynak sularının zenginliği, bitki örtüsünün insan eli ile kirletilmemesi sonucu üretilen bal kalitesi de hayli yüksek olmaktadır. Bu anlamda arıların doğal yaşam alanlarının Anzer yaylasından daha korunaklı olduğunu söylemek mümkündür. 

Üretilen ballar kooperatif tarafından kurulan tesiste süzme, şişeleme ve etiketlenebilmektedir. Ayrıca balların satılabilmesi için Belediye çarşı yerinde yer tahsis etmiştir. 

Çiçek, çam ve özellikle kekik balı ünlü olan adada sertifikaya sahip balların tadına bakmanızı ısrarla önermekteyiz.